Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner Strategiczny

Wodór będzie wspierał transformację energetyczną

Ambitny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. zakładany przez Unię Europejską oznacza konieczność dynamicznego rozwoju rynku alternatywnych źródeł wytwarzania energii i jednocześnie nowoczesnych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. Przedsięwzięcia z wykorzystaniem m.in.: zielonego wodoru, energii słonecznej, wiatrowej czy biogazu będą wspierać redukowanie roli konwencjonalnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na rzecz zero i niskoemisyjnych rozwiązań w energetyce i ciepłownictwie. 

Grupa Enea aktywnie włącza się w realizację projektów sprawdzających możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań, wyznaczając jednocześnie kierunki dla rozwoju sektora elektroenergetycznego. Jednym z nich jest wykorzystanie w energetyce i ciepłownictwie wodoru. 

Wraz ze wzrostem liczby producentów energii ze źródeł odnawialnych potrzebna jest dodatkowa stabilizacja parametrów sieci energetycznych, również na poziomie dystrybucyjnym. Praca odnawialnych źródeł energii jest bowiem w dużym stopniu niestabilna i zależna od czynników zewnętrznych, takich jak np. pogoda. Potrzeba rozwiązań systemowych, stabilizujących pracę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. 

Spółka z Grupy Enea – Enea Operator wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim pracują nad innowacyjnym rozwiązaniem systemu magazynującego energię i stabilizującego sieć energetyczną, który będzie wykorzystywał zielony wodór wytworzony z instalacji OZE. Projekt naukowo-badawczy H2eBuffer, czyli wodorowy bufor energetyczny, ma szansę przynieść rozwiązanie, które w oparciu o ekologiczne paliwo, nie tylko zwiększy efektywność wykorzystania energii z instalacji OZE, ale pozwoli również na zmniejszenie przerw w dostawach energii i poprawę parametrów jakościowych prądu dostarczanego do odbiorców.

Enea sprawdza możliwości zastosowania wodoru w dystrybucji, ale również w ciepłownictwie. 

– Ciepłownictwo stoi przed dużym wyzwaniem transformacji energetycznej. Poszukujemy rozwiązań nowoczesnej produkcji ciepła ze źródeł zero i niskoemisyjnych, które z powodzeniem moglibyśmy wykorzystać w przyszłości – podkreśla Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Dlatego Enea podejmuje działania również w tym obszarze. Enea Ciepło, spółkach wchodząca w skład Grupy Enea, sprawdzi możliwości wykorzystania zielonego wodoru w ciepłownictwie. Dzięki udziałowi w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spółka będzie pracować nad koncepcją  innowacyjnego modelu funkcjonowania systemu elektrociepłowniczego. Zadaniem konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka z Grupy Enea, jest stworzenie koncepcji zasilania silnika gazowego zielonym wodorem wyprodukowanym w elektrolizerze dzięki energii elektrycznej pochodzącej w 100% z OZE. Powstała w ten sposób energia ma być wykorzystywana w ciepłownictwie. 

Ambitne cele neutralności klimatycznej nie zostaną osiągnięte bez nowoczesnych rozwiązań i technologii. Wodór w znacznym stopniu może się przyczynić do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i do zapewnienia stabilności i elastyczności systemu energetycznego.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: