Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner Główny

Bank Pekao S.A. - jedna z największych instytucji finansowych w naszym regionie Europy

To drugi największy bank uniwersalny w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Na co dzień jest sprawdzonym partnerem dla blisko 6 milionów klientów. Jako jeden z liderów na polskim rynku bankowym pozytywnie wpływa na rozwój gospodarki. Aktywnie włącza się w dystrybucję rządowych i unijnych programów odbudowy gospodarki oraz transformację klimatyczną.
Strategia banku na lata 2021-2024 opiera się na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

Bank Pekao S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Powstał w dwudziestoleciu międzywojennym. Dziś jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Z jego usług korzysta blisko 6 milionów klientów. W całym kraju posiada drugą – co do wielkości – sieć oddziałów. Każdego dnia bank potwierdza, że jest sprawdzonym partnerem dla polskich przedsiębiorców. Pomaga spełniać ich marzenia, dzięki czemu mogą się rozwijać i realizować plany biznesowe. Dzięki budowaniu silnych relacji z przedsiębiorcami gwarantuje bezpieczeństwo swoich klientów. Jako jeden z liderów na naszym rynku bankowym pozytywnie wpływa na rozwój polskiej gospodarki. Aktywnie włącza się w dystrybucję rządowych i unijnych programów odbudowy gospodarki oraz transformację klimatyczną.

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” – to hasło przyświecające strategii banku na lata 2021-2024. Opiera się ona na czterech głównych filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność. Bank stawia na wzrost biznesu w najbardziej rentownych
segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP i przedsiębiorstwa MID.

W ciągu najbliższych czterech lat Pekao chce pozyskiwać co roku ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć z 7 proc. do 10 proc. udział w rynku pożyczek gotówkowych. Innym strategicznym działaniem jest pozyskanie do 2024 r. ponad 600 tys. klientów poniżej 26 roku życia. Ambicją Pekao w horyzoncie 2024 jest pozycja wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce.
By osiągnąć zakładane cele Pekao kładzie duży nacisk na rozwój nowoczesnych technologii i poprawienie efektywności operacji, a także przyśpieszenie cyfryzacji, dzięki czemu możliwa będzie migracja procesów do kanałów zdalnych. Kluczem do sukcesu są inwestycje w
transformację i rozwój obszaru IT.

Dodatkowo w swojej Strategii ESG Pekao stawia sobie cele w zakresie dbałości o środowisko naturalne, wspierania rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju banku. W związku z tym bank chce wspierać transformację energetyczną i ekologiczną Polski oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Bank dąży także do większego zaangażowania w działania społeczne, mające nieść pomoc, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: