Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Wojciech Pantkowski
Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży

W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich. W okresie 2007-2017 jako Dyrektor Zarządzający w Banku Pekao S.A. odpowiadał za Departament Klienta Detalicznego oraz Departament Marketingu i Rozwoju Produktów. Pełnił kluczową rolę w procesie połączenia banków Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Kierował projektami w ramach wymiany know-how w Grupie Unicredit. Odpowiadał również za wdrożenie aplikacji PeoPay.

W latach 1992-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie od 1998 r. pełnił funkcję Dyrektora Banku. Od 2001 r. pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Obszarze Operacji, zaś od 2003 r. – Dyrektora Zarządzającego w Obszarze Rozwoju Produktów Detalicznych. Odpowiadał m.in. za wdrożenie centralnego systemu IT.

W latach 2013-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej i Centrum Kart oraz członkiem Rad Nadzorczych Biura Informacji Kredytowej i VISA Polish Executive Board.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: