Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu PGE S.A.

Wojciech Dąbrowski pełni funkcję prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej od 20 lutego 2020 r. Prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W październiku 2020 r. PGE za kadencji zarządu pod przewodnictwem prezesa Wojciecha Dąbrowskiego opublikowała nową strategię Grupy do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Spółka przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną od EDF. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika, gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową spółki. Uczestnik publicznej debaty na temat kierunków rozwoju energetyki, transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: