Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Tomasz Wiśniewski
Zastępca dyrektora, Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów, GPW S.A.

Doktor nauk ekonomicznych. Menadżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index oraz wprowadzonego w 2019 indeksu WIG-ESG. Członek Zespołów rządowych ds. zrównoważonych inwestycji i CSR działających m.in. przy Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Finansów. Członek Kapituły Konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Najlepszy Raport Społeczny. Aktywnie uczestniczy w edukacji i promocji biznesu odpowiedzialnego społecznie wśród spółek giełdowych prowadzonych m.in. przez administrację państwową oraz uczelnie wyższe. Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI, PhD

WARSAW STOCK EXCHANGE

PhD in economy. Manager on the Warsaw Stock Exchange. Responsible for establishing and management of the RESPECT Index, first Corporate Social Responsibility index in Central-Easter Europe and launched WIG-ESG index in 2019 . A former member of government teams for sustainable investment and CSR at the Ministry of Development and the Ministry of Finance. Jury Member of Responsible Business Forum Competition in the Best CSR Report. Actively involved in the education and promotion of ESG on capital market, among others by state administration and universities. Author and co-author of reports, articles and academic research focused on role of CSR on capital market, including report “Investment decisions and the ESG”

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: