Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Tomasz Kulasa
Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników

Zastępca Dyrektora w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN. Jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet. W swojej pracy zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z rozwojem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji, działalnością innowacyjną i eksperymentalną oraz uczniem zdolnym.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: