Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Sylwia Bilska
Dyrektor generalna Edenred Polska

Dynamiczny lider biznesu odnoszący sukcesy w technologii, eCommerce i Payments.

Od ponad 15 lat komercjalizuje digital i digitalizuje biznesy na rynkach rozwiniętych i rozwijających się.

Obecnie General Manager, Członek Zarządu Edenred – globalnego lidera rozwiązań technologicznych w obszarach motywacji i angażowania pracowników, a także budowania lojalności w biznesie oraz zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach marketingu, sprzedaży i strategii, pracując na poziomie C-level dla firm, takich jak: Tesco Central Europe, PayU Poland i Central Europe, Avon, Philip Morris oraz Oriflame.

Członek rad nadzorczych firm technologicznych i FinTech oraz członek zarządu Polskiej Izby Informatyzacji i Telekomunikacji. Od blisko dekady wspiera mentoringiem kobiety i startupy.

W 2016 nagrodzona Digital Champion Award przez Forum Liderów Cyfrowego Biznesu, rok później otrzymała tytuł Charyzmatycznego Lidera, nadany przez magazyn WhyStory.

Prawnik z wykształcenia, absolwentka European Executive MBA.

Sylwia Bilska, General Manager at Edenred Polska

Dynamic business leader with a proven track record in technology, eCommerce and Payments.

For over 15 years, she has been commercializing digital and digitizing businesses in developed and developing markets.

Currently she is the General Manager and Member of the Management Board of Edenred, a global leader in technological solutions for employee motivation and involvement, as well as fostering business loyalty and increasing sales on the B2B2C market.

She gained professional experience in marketing, sales and strategy departments, working at the C-level for companies including Tesco Central Europe, PayU Poland and Central Europe, Avon, Philip Morris, and Oriflame.

Member of supervisory boards of technology and FinTech companies, and of the management board of the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications. She has been a mentor for women and start-ups for nearly a decade now.

In 2016 she was awarded the Digital Champion Award by the Forum of Digital Business Leaders, and a year later she received the title of Charismatic Leader from the WhyStory magazine.

Lawyer by education, she also graduated from the European Executive MBA.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: