Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Stanisław Szwed
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Ukończył Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Administracji Publicznej oraz Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej

Poseł na Sejm RP III, V, VI, VII, VII i obecnej IX kadencji. W parlamencie pracował w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (jako wiceprzewodniczący), Podkomisji stałej ds. nowelizacji Kodeksu Pracy i Podkomisji stałej ds. rynku pracy, a także w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Kodyfikacjach.

Jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zajmuje się Departamentami: polityki senioralnej, ekonomii społecznej i solidarnej, pomocy i integracji społecznej, a także ubezpieczeń społecznych. Wchodzi w skład Rady Dialogu Społecznego powołanej przy Prezydencie RP.

Wyróżniony nadawanym przez „Tygodnik Solidarność” tytułem „Człowiek Roku 2006” oraz Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy, ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Pracował w Fabryce Pił i Narzędzi „Wapienica” S.A. w Bielsku-Białej. Od 1980 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”. Był zastępcą przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, a także przewodniczącym sekcji metalowców. Od 2006 r. jest przewodniczącym Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: