Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Stanisław Karpiński
Instytut Biologii SGGW Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: