Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Piotr Skarżyński
Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów

Otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dziecięcy, audiolog i foniatra, obecnie realizuje specjalizację ze zdrowia publicznego (od 2020)

Członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus, dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz asystent dydaktyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Realizuje kilkanaście krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, aktywnie uczestniczy w konferencjach, kongresach i warsztatach (ponad 1873), jest autorem lub współautorem ponad 963 publikacji (Impact Factor – 230,473, Index Copernicus – 48781,04, punkty MNiSW – 11822). Pełni funkcję Associate Editor czasopisma Journal of Hearing Science oraz zastępcy Sekretarza Generalnego Nowej Audiofonologii, jest recenzentem 56 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz krajowych.

W 2016 roku Centrum Słuchu i Mowy Medincus zostało uhonorowane Godłem „Teraz Polska” za usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu, mowy i zaburzeń równowagi przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: