Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Michał Michalski
Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

Kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium oraz profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej (Wyd. Naukowe UAM). Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. W 2021 roku jako redaktor naukowy współtworzył badania i opublikował raporty nt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” oraz „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”.

Członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz European Network for Research on Supplementary Pension

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: