Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Magdalena Olpińska- Szkiełko
Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Bilinguale Kindererziehung. Ein Konzept für den polnischen Kindergarten” (Wychowanie dwujęzyczne. Koncepcja dla polskiego przedszkola). W roku 2009 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie monografii „Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych”. Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Lingwistyki Stosowanej, jest także Kierownikiem Zakładu Teorii Języków i Akwizycji Językowej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na WLS UW. Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka, w szczególności zagadnienia dwujęzyczności oraz wychowania dwujęzycznego i edukacji dwujęzycznej; translatoryka oraz badania nad językami specjalistycznymi, w szczególności tłumaczenie tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa i ekonomii.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: