Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Iain Begg
profesor London School of Economics

Iain Begg – profesor London School of Economics, badacz w Instytucie Europejskim LSE. Ekonomista polityczny oraz dyrektor projektu badawczego Dahrendorf Forum. Jego głównym przedmiotem badań jest ekonomia polityczna integracji europejskiej i zarządzanie gospodarcze w UE. Prowadzi badania nad gospodarczymi i fiskalnymi konsekwencjami Brexitu, zarządzaniem europejską polityką gospodarczą i społeczną, ewaluacją polityki spójności UE oraz reformą budżetu UE.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: