Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Dorota Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej MEiL PW

Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej. W latach 2012 – 2020 Wice Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW. Od 2009 r. Kierownik i wykładowca Studiów Podyplomowych „Budownictwo Energooszczędne. Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków” na wydziale MEiL PW. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Członek Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES i Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej, była Przewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej ISES- Europe. Członek Grupy Doradczej d.s. Energii Advisory Group on Energy Komisji Europejskiej w latach 2006 – 2013. Członek Międzynarodowego Komitetu Doradczego Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej – Advisory Board of the World Renewable Energy Network – WREN od 2016 r. Nagroda „Pionier energetyki odnawialnej” nadana przez Światową Sieć Energetyki Odnawialnej WREN, 2008 r., i nagroda za całokształt Life Member of World Renewable Energy Network nadana w 2021 r. Ekspert krajowy w ramach KIS–Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Grupa KIS 5. Tematyka prac naukowo – badawczych: niekonwencjonalne metody, systemy i urządzenia pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii; energetyka odnawialna, energetyka słoneczna; systemy wieloźródłowe; efektywność energetyczna, budownictwo samowystarczalne energetycznie, inteligentne miasta. Autorka ponad 200 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych i technicznych, 10 książek, oraz licznych recenzji i ekspertyz

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: