Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
prof. Bogusław Plawgo
profesor nadzwyczajny Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Dyrektor Instytutu Zarządzania UwB oraz profesor Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jest autorem ponad 140 opracowań naukowych dotyczących głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. Autor wielu ekspertyz związanych z rozwojem regionalnym. Między innymi współautor Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego i Strategii Miasta Białegostoku, ekspert w procesie opracowywania Strategii Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Członek Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Podlaskiego. W kadencji 2011-2014 członek a obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w polskich uczelniach wyższych. Od 1991 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, gdzie w praktyce realizuje koncepcje wykorzystania instrumentów stymulujących rozwój regionalny, w szczególności w obszarze doskonalenia zasobów ludzkich oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Bezpośrednio kierował wieloma projektami badawczymi, w tym KBN oraz projektami wdrożeniowymi współfinansowanymi ze środków zagranicznych, w tym US AID, Know-How Fund, PHARE, funduszy strukturalnych UE.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: