Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Absolwentka pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania na Politechnice Poznańskiej, a także zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Przez wiele lat była związana z oświatą, jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1999 –2011 pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie od 2011 r. do 2012 r. roku była naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, a od 2012 r. do 2014 r. zastępcą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję radnej rady miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, od 2006 r. do 2016 r. sprawowała mandat radnej rady Powiatu Ostrowskiego, w tym również będąc zastępcą przewodniczącego rady, a także wicestarostą Powiatu Ostrowskiego. W styczniu 2016 r. Premier Beata Szydło powierzyła Marlenie Maląg funkcję wicewojewody województwa wielkopolskiego, którą sprawowała do grudnia 2018 r.

Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okresie od października 2018 r. do 2019 r. W grudniu 2018 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W wyborach do Sejmu RP w październiku 2019 r. wybrana na Posłankę IX kadencji.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: