Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Krzysztof Baczyński
Prezes Zarządu EKO-PAK

Krzysztof Baczyński, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego. Swoją karierę zawodową zaczynał w mediach, jako dziennikarz ekonomiczny w dzienniku „Sztandar Młodych” i w tygodniku „Życie Gospodarcze”. Następnie pracował w agencjach doradztwa komunikacyjnego realizując liczne projekty w obszarach Investor Relations, Public Relations a w szczególności Public Affairs. Przez kilka lat był także pracownikiem administracji rządowej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).
Od września 2014 r. kierownik ds. regulacji w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Współtwórca Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK i od lipca 2015 r. prezes zarządu Związku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Producentów Żywności.
------------------------------------------------------------------------------------
Krzysztof Baczyński graduated at Warsaw School of Economics (Foreign Trade Faculty). He started his professional career in media, working as economic journalist in “Sztandar Młodych” daily and “Życie Gospodarcze” weekly. Then he worked in communication advisory agencies, conducting projects in Investor Relations, Public Relations and particularly in Public Affairs. For few years he was also the governmental employee (Prime Minister’s Chancellery).
Since September 2014 regulatory affairs manager in Coca-Cola HBC Poland and Baltics. Co-founder of the EKO-PAK Packaging Industry Union of Employers and the president of EKO-PAK as of July 2015. Chairman of the Supervisory Board of Rekopol Packaging Recovery Organization and Supervisory Board of the Polish Federation of Food Industry

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: