Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Kamil Liberadzki
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w UKNF

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Liberadzki jest Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz przedstawicielem UKNF w Komitecie Nadzorców (Board of Supervisors) Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: