Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Jarosław Fuchs ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania (kierunek Zarządzanie i Marketing) oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na wydziale Ekonomii (kierunek Finanse i Bankowość).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Big Bank S.A. oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie pełnił rolę asystenta na Wydziale Zarządzania. W latach 1996-1997 pracował w Raiffeisen Centrobank S.A. Oddział w Krakowie – odpowiadał za budowanie relacji z klientami korporacyjnymi. Od września 1997 roku Jarosław Fuchs pracował w Société Générale Oddział w Warszawie jako starszy specjalista ds. marketingu w Biurze Handlowym w Krakowie. Następnie od października 2000 roku był zatrudniony w Fortis Bank Polska S.A., gdzie pełnił rolę Starszego Doradcy Klienta w Centrum Obsługi Średnich i Dużych Przedsiębiorstw.

W marcu 2003 roku Jarosław Fuchs rozpoczął pracę w Banku Millennium S.A. jako Starszy Ekspert, a następnie Dyrektor Małopolskiego Centrum Współpracy z Klientami (Średnich i Dużych Przedsiębiorstw). W sierpniu 2004 roku związał się z Bankiem BPH S.A. w Krakowie, następnie od grudnia 2007 roku z Bankiem Pekao S.A., w którym początkowo zajmował stanowiska menedżerskie w zakresie zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi. Począwszy od marca 2011 roku Jarosław Fuchs odpowiadał za zarządzanie relacjami z klientami private banking oraz zarządzaniem zespołem doradców private banking na stanowisku Dyrektora Regionalnego Biura Sprzedaży w Krakowie. Równocześnie, od 2013 roku Jarosław Fuchs był również zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao S.A. na stanowisku Dyrektora w Regionie w Biurze Klientów Strategicznych, sprawując odpowiedzialność za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: