Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Janusz Janiszewski
Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Od lipca 2018 roku pełniący obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Od marca 2018 roku członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewodniczący Rady Sterującej A6 - aliansu zrzeszającego największe europejskie agencje żeglugi powietrznej. Członek Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej, Dyrektor Biura Zarządzania Bałtyckim FAB oraz członek Komitetu CANSO CEO na Europę.

Pełnił ważne funkcje w gremiach międzynarodowych związanych z zarządzaniem ruchem lotniczym, m.in. był zastępcą przewodniczącego Komitetu Koordynującego GATE ONE, członkiem grup roboczych Komisji Europejskiej, CANSO oraz grup zadaniowych EUROCONTROL.

Przed objęciem funkcji p.o. prezesa PAŻP był Dyrektorem Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP odpowiedzialnym za realizację kluczowych celów Agencji w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

W latach 2015-2017 odpowiadał za rewizję Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019 – przyjęte przez Komisję Europejską rozwiązania zapewniły finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Od 1999 roku pracuje jako kontroler ruchu lotniczego w FIR Warszawa.

Jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku zarządzanie ruchem lotniczym oraz studiów ekonomicznych we Wrocławiu.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: