Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Jan Szewczak
Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN S.A

Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe
w Amsterdamie i Pradze.

Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce
i za granicą.​

Jan Szewczak is a lawyer, business analyst and an expert in finance, financial law, banking and macroeconomy. He graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and completed doctoral studies at the Department of Finance and Financial Law.

He also completed academic internships in Amsterdam and Prague. For many years Mr Szewczak had been a faculty member and a lecturer at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and the Vistula University. He has gained extensive experience in the financial sector. He has sat on the Management Board of PZU Tower, served as Chief Economist of Kasa Krajowa SKOK (credit union), Member of the Sejm (lower chamber of the Polish Parliament) of the 8th term, Chairman of the Standing Subcommittee on Financial Institutions, and Deputy Chairman of the Public Finance Committee and member of the Digitisation Committee of the Sejm.

He is an economic journalist and the author of numerous opinions and expert reports on business processes and ownership transformations. Its interests include economic history and privatisation processes in Poland and abroad.​

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: