Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Grzegorz Płatek
Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Absolwent prawa oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od początku kariery zawodowej zajmuje się legislacją. Od 2011 r. pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. Brał udział w pracach nad pakietem trzech ustaw dotyczących deregulacji dostępu do zawodów. Następnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynował prace nad dwiema ustawami o innowacyjności, obejmującymi m.in. rozszerzenie i zwiększenie ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Od marca 2018 r. - zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał m.in. za prace nad Pakietem Przyjazne Prawo, agendą Lepszych Regulacji oraz ocenę skutków regulacji. Od marca 2019 r. - dyrektor Departamentu".

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: