Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Grzegorz Bojar
Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W styczniu 2018 r. został wybrany na członka komitetu cyfryzacji w ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), gdzie aktywnie uczestniczy, przy czym od stycznia 2020 r. w roli wiceprzewodniczącego tego komitetu.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka. Pracę zawodową rozpoczynał jako programista, projektant i konstruktor systemów sterowania automatyki przemysłowej w Niemczech. Od roku 2000 piastuje funkcje szefa informatyki w firmach w Polsce i regionie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem ICT w dużych międzynarodowych korporacjach, jak też w polskich firmach państwowych.

W swojej karierze prowadził projekty biznesowe powiązane z projektowaniem systemów – począwszy od założeń i celów, budżetowania, analizy procesów, alokacji zasobów – poprzez wdrożenie systemów – a skończywszy na opracowaniu i stabilizacji procedur eksploatacyjnych. Zajmował się budowaniem strategii IT, organizacją i reorganizacją usług IT, stabilizacją usług świadczonych przez działy teleinformatyki. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu organizacjami i przedsiębiorstwami. W ostatnim okresie jest istotnie zaangażowany w tematy cyberbezpieczeństwa i zarządzania strategicznego.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: