Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
dr Łukasz Kossacki – Lytwyn
ekspert zewnętrzny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełniący funkcję członka i sekretarza Zespołu do spraw deregulacji i transparentności prawa

Współautor innowacyjnych rozwiązań otoczenia prawnego e-commerce. Zajmuje się kwestiami wsparcia prawnego polsko-chińskich spółek typu Venture Capital oraz prawa bankowego i inwestycyjnego, a także związanymi z nimi zagadnieniami prawnymi na pograniczu nauki i przemysłu. Od 2014 roku związany z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2016 roku współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako ekspert zewnętrzny pełniący funkcję członka i sekretarza Zespołu do spraw deregulacji i transparentności prawa. Pełni także funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego w Krakowie.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: