Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
dr Leszek Mellibruda
psycholog społeczny i biznesu

Dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny i biznesu, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Postdoctoral – fellowship Johns Hopkins University (Baltimore, USA). Kierował Laboratorium Stresu i Psychofizjologii w Katedrze Chirurgii Gastroenterologicznej Collegium Medicum UJ. Przez 8 lat Radca Ministra w Urzędzie Służby Cywilnej i Kancelarii Premiera (do 2007r.) odpowiedzialny za wdrażanie najlepszych rozwiązań biznesowych w administracji rządowej i samorządowej - wykładowca i trener Studium Zarządzania dla Dyrektorów Generalnych ministerstw i urzędów centralnych. Były wykładowca i trener Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, b.doradca Ministra Edukacji Narodowej (2012-2013). Prowadził warsztaty dla Kadry kierowniczej : Ministerstwa Sprawiedliwości, Nauki i Informatyzacji,  Skarbu, Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki, Pomorskiego Urzędu Wojewódzki, oraz dla służb zespolonych (Inspektoraty Ochrony Środowiska w Kielcach i Białymstoku).

Współpracował jako doradca z samorządami środowisk prawniczych (Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Komorniczą) oraz Sędziami Sądu Okręgowego w Poznaniu i w Warszawie – Seminarium we współpracy z Leviatan: „Psychologiczne wymiary konfliktów sądowych, czyli dlaczego niektóre osoby w czasach turbulencji wymagają ‘mentalnych protez’ w ocenie rzeczywistości” (2015 r.). Autor 3 modułów e-learningu: „Doskonalenie komunikacji prawnika z jego klientem” (2017). oraz Krajową Izbą Inżynierów Budownictwa (największy w Europie sondaż 110tys inżynierów :”Etyka i odpowiedzialność zawodowa”, 2017)

Mentor, coach i trener umiejętności managerskich i biznesowych. Prowadził szkolenia dla kadry managerskiej: Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Pekao SA, ING Bank, DZ Bank; BGK; HDI-Warta; BSS - Business Support Solution, MM-Poland dla Dyrektorów Medycznych 100 szpitali, ERGO-Pro, Bemo Motors, SARANTIS Poland, KELLER Polska, Bosch Polska, Lufthansa Systems Poland, Shell Poland, Konika Minolta, Volkswagen Bank, BIG InfoMonitor. Autor webinariów (2018) nt oszczędzania i zarządzania finansami własnymi dla Getin Banku (22.000 i 33.000 viewersów). Autor 89 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularno-naukowych. Ekspert KSAP w Projekcie Twinningowym na Ukrainie (2014). Prezes Stowarzyszenia PAUM (Polska Akademia Umiejętności Międzynarodowych). Wykładowca i trener w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi (zajęcia ze studentami Wydziału Aktorskiego). Autor książki „A może nie ma się czego bać – jak zamieniać lęk w ciekawość”, wyd. Edipress, marzec, 2018. Aktualnie wykładowca Politechniki Warszawskiej (visiting profesor Cenetr of Advance Science Warsaw University of Technology). Ekspert Klubu Integracji Europejskiej przy Europejskim Forum Przedsiębiorczości. Profesor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Współpracownik Polsat News, TVN24. W okresie 2010-2012 felietonista cotygodniowej niedzielnej audycji w radiu TOKFM. Właściciel Active Business Mind, Psychologia biznesu – firmy szkoleniowo – konsultingowej współpracującej z managerami i ludźmi z biznesu i administracji.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: