Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
dr inż. Janusz Szczerba
Prezes RSzWiN ZNP

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w dyscyplinie technologia chemiczna, obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Stopień naukowy doktora uzyskał w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Od 1987 roku pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, obecnie na etacie adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 2019 roku został wybrany na funkcję prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, ogólnokrajowej organizacji związkowej ZNP reprezentującej interesy pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jako przedstawiciel strony związkowej uczestniczył w dyskusjach dotyczących reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki zwanej Ustawą 2.0. Był panelistą podczas debat Narodowego Kongresu Nauki. W latach 2019 do 2021 był członkiem Zespołu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: