Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE
Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Przemysław Zbierowski jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownikiem Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 20 lat jest badaczem przedsiębiorczości i ekspertem w tej dziedzinie. Od 2011 jest zaangażowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w badania Globalnego Monitora Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Monitor). Jest autorem ponad 150 prac naukowych, kierował również kilkoma projektami badawczymi w zakresie przedsiębiorczości finansowanymi przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, a także Narodowe Centrum Nauki. W latach 2018-2021 był stypendystą Marii Skłodowskiej-Curie w King’s College London, gdzie prowadził badania nad efektywnością i dobrostanem przedsiębiorców i członków ich rodzin, współkierował globalnym projektem badania małych i średnich firm w czasie pandemii COVID-19. Obok pracy naukowej angażuje się również w działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, w ramach różnych projektów i aktywności wspierał 200 przedsiębiorców na wczesnym etapie ich działalności oraz doradzał właścicielom firm i prowadził dla nich szkolenia, a także zasiadał w zarządzie firmy w branży IT.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: