Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Dr hab. Krzysztof Koźmiński
partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński

Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w Kancelarii Jabłoński Koźmiński.

Prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, ekspert organizacji pozarządowych. członek Rady NAWA (przedstawiciel Ministra Finansów), zastępca kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Pełnił obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał liczne opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).

Do obszarów jego zainteresowań naukowych należą: prawo bankowe, konstytucyjne i cywilne, ekonomiczna analiza prawa, zagadnienie interpretacji prawa, szeroko rozumiana legislacja oraz legisprudencja, badanie realnego funkcjonowania prawa.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: