Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Dorota Dziamska
Dyrektor Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego Koordynator Zespołu Ekspertów MEN piszących podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w 2016 roku

Dorota Dziamska pedagog, harcmistrz, instruktor harcerski i zuchowy. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Była nauczycielem przedszkola, nauczycielem świetlicy szkolnej, kierownikiem świetlicy szkolnej edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielem akademickim, a także długoletnim wykładowcą Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych i Harcerskich. Obecnie pełni funkcję konsultanta metodycznego i dyrektora Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego – niepublicznego ośrodka kształcenia nauczycieli. Jest założycielem i prezesem zarządu stowarzyszenia Polskie Centrum Origami. Doświadczenie wdrażania sztuki origami do edukacji jako narzędzia wspierania całościowego rozwoju dziecka zaowocowało powstaniem wielu publikacji np. seria ABC Origami, a także książek metodycznych dla nauczycieli o wykorzystaniu składania papieru w procesie uczenia. Jej autorskie modele sztuki origami oraz specjalistyczne metody składania papieru, także z dziećmi najmłodszymi np. metoda origami - baje prezentowane były na wielu międzynarodowych kongresach origami min. w Keczkemecie i Budapeszcie 1998/1999, w Nowym Jorku 2000, w Eindhoven 2003, Mennorode 2004, Fryburgu 2007, a od 2010 także na kongresach pedagogów w Australii i Nowej Zealndii. Dorota Dziamska jest jednym z najbardziej znanych i doświadczonych metodyków nauczania w Polsce oraz twórczynią licznych pomocy pedagogicznych dla nauczycieli i książek dla dzieci. Jej zawodową pasją jest tworzenie niekonwencjonalnych form pracy z dziećmi wiodących do zaspokojenia tzw. “ dziecięcego głodu ruchu “, wykorzystania do procesu uczenia się dziecka ruchu, rytmu,muzyki. Jest twórcą pedagogicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacja przez ruch, którego powstaniu poświęciła około 27 lat, a którego techniki i metody wykorzystywane są do nauki języków nie wyłącznie na poziomie edukacji najmłodszych dzieci. Upowszechnia system w Polsce i poza jej granicami prowadząc praktyczne szkolenia i warsztaty z nauczycielami oraz tworząc serię publikacji i pomocy multimedialnych. W 2016 roku została powołana na koordynatora ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej piszących podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi także działalność społeczną na rzecz dzieci i rodziców jako ekspert Fundacji Rzecznik Praw Rodziców oraz ekspert Stowarzyszenia Nasze Dzieci – Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: