Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski
Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów

doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalność zarządzanie publiczne, docent na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor monografii oraz podręczników, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz projektów badawczych z zakresu zarządzania i nauki administracji. Członek zespołów eksperckich i doradczych. Ceniony przez studentów wykładowca, promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. W pracach badawczych zajmuje się problematyką zarządzania publicznego i nauki administracji, w szczególności zarządzaniem systemem szkolnictwa wyższego i oświaty oraz publicznym zarządzaniem kryzysowym. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: