Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Andrzej Laskowski
ekspert Centrum im. Adama Smitha

Od wielu lat związany z rynkiem budowlanym, jako doradca inwestycyjny i konsultant, przedsiębiorca. Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi programów inwestycyjnych w infrastrukturę komunalną i ochronę środowiska. Pracuje nad urzeczywistnieniem w warunkach polskich idei rozproszonej energetyki opartej na korzystnym mixie różnych źródeł wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł fotowoltaicznych i magazynowania energii , oraz długoterminowym utrzymaniem wysokiej efektywności generacji. Ekspert Centrum im. Adama Smitha. Wydał szereg publikacji (Rzeczpospolita, Materiały Budowlane, Gazeta Bankowa, Tygodnik Profile, Okna) z zakresu instrumentów finansowych w budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków hipotecznych i instytucji kredytowych, w tym monografię kredytu hipotecznego i listu zastawnego pt. "Historia i współczesność instytucji kredytu długoterminowego w Polsce".

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: