Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Andrzej Kulig
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Andrzej Kulig. Od grudnia 1989 r. związany z administracją rządową i samorządową szczebla wojewódzkiego ochrony środowiska. Obecnie Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i Koordynator ds. Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Wcześniej m. in. kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego w „Polam Rzeszów”. Rzeczoznawca ds. ocen oddziaływania na środowiska Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Członek i Przewodniczący Wojewódzkiej i Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Członek i V-ce Przewodniczący Regionalnej Komisji Ochrony Przyrody.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: