Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Aleksander Szalecki
Partner Zarządzający, Stratego

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Z branżą zielonych technologii związany od 10 lat, pierwotnie jako przedsiębiorąca i współwłaściciel firmy recyklingowej, a następnie jako doradca, wspierający kilkadziesiąt firm branżowych w rozwoju technologii, automatyzacji oraz w procesach badawczo rozwojowych. Specjalizuje się w nowych technologiach, oraz współpracy nauki z biznesem. W latach 2015-19 pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Krajowego Klastra Kluczowego Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Aktywny inwestor, zaangażowany w startupy w Polsce oraz poza granicami kraju

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: