Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Agnieszka Wincewicz-Price
kierownik zespołu ekonomii behawioralnej, Polski Instytut Ekonomiczny

Kierownik zespołu ekonomii behawioralnej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Erasmus Universiteit w Rotterdamie (EIPE) i Newcastle University. Zajmuje się filozofią, metodologią i historią ekonomii. Prowadzi badania w zakresie teorii kształtowania i zmienności preferencji, teorii racjonalnego wyboru i filozofii działania ekonomicznego, w tym wybranych elementów ekonomii behawioralnej i ich praktycznych zastosowań w politykach publicznych. Redaktor działu ekonomicznego czasopisma Politics&Poetics.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: