Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Agnieszka Wachnicka
Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Od trzech lat pełni rolę Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Poprzednio była związana z biurem Rzecznika Finansowego, gdzie jako dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego odpowiadała za działania na rzecz ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego (banków krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pożyczkowych).

Wcześniej przez 11 lat pracowała w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Do zakresu jej obowiązków należała praca nad regulacją poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz działania na rzecz utrzymania stabilności finansowej. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Finanse i Bankowość.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: