Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Agnieszka Ratajczak
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w NCBR

Doświadczony manager w sektorze publicznym, obecnie nadzorujący trzy działy Biura Współpracy Międzynarodowej: Dział Współpracy Międzynarodowej, Dział Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Biuro NCBR w Brukseli. Agnieszka Ratajczak od 16 lat zajmuje stanowiska kierownicze w instytucjach zajmujących się polityką naukową i finansowaniem B+R, związana z NCBR od 2011 r., gdzie koncentruje się na rozwoju współpracy międzynarodowej. Przed przejściem do NCBR, Agnieszka Ratajczak pracowała m.in. jako Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Agnieszka Ratajczak jest ekspertem w projektowaniu i wdrażaniu programów dedykowanych finansowaniu projektów B+R, a także w negocjowaniu porozumień międzynarodowych. Wieloletni członek komitetów i ciał międzynarodowych w obszarze B+R, członek Zespołu ds. Umiędzynarodowienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: