Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Adam Bielan
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Politolog, w latach 1997-2004 poseł na Sejm RP, a następnie przez dwie kolejne kadencje (2004-
2014) poseł do Parlamentu Europejskiego, gdzie pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego tej
instytucji.
W latach 2015-2019 wicemarszałek Senatu RP, zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej oraz w Komisji Obrony Narodowej.
Jest współzałożycielem grupy politycznej Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR) w
Parlamencie Europejskim oraz inicjatorem powstania "Koła Polskiego", skupiającego wszystkich
polskich posłów do Parlamentu Europejskiego.
Adam Bielan jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego IX kadencji, koordynatorem z
ramienia grupy EKR w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz w Komisji
Specjalnej ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA). Zasiada ponadto w Komisji Spraw
Zagranicznych. Zaangażowany w dwie kluczowe legislacje europejskie - akt o usługach cyfrowych
(DSA) oraz akt o rynkach cyfrowych (DMA), gdzie jako jedyny polski poseł pełni funkcje
sprawozdawcy cienia.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: