Prelegenci Kongresu 590

5. edycji

Prelegenci Kongresu 590 to wybitni eksperci, liderzy z różnych dziedzin, którzy będą dyskutować na najważniejsze dla naszego kraju tematy!
Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

Minister Klimatu i Środowiska

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Podsekretarz Stanu,  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Podsekretarz Stanu,  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Podsekretarz Stanu,  Ministerstwo Infrastruktury

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

A

B

Łukasz Bis

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Arnold Bresch

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Dyrektor ds. realizacji inwestycji

C

D

E

F

Ewa Flaszyńska

Dyrektor departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

G

H

I

J

K

Piotr Krasinski

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji I Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki

L

M

N

O

P

Piotr Pałka

Politolog, twórca mediów, scenarzysta, autor programu Brand Poland

Patrycja Panasiuk

Za-ca Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich PKN ORLEN S.A.

R

S

Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju